คุณอยู่ที่นี่

หจ.เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดของ หจ.เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์ รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558001094
ชื่อนิติบุคคล: หจ.เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์
วันที่จดทะเบียน: 15/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 500,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อ-ขาย วัสดุก่อสร้างทุกชนิด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 575/228 ซอยเพชรเกษม 55/2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160