คุณอยู่ที่นี่

หจ.สยาม จัวริสท์

นี่คือรายละเอียดของ หจ.สยาม จัวริสท์ รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558001086
ชื่อนิติบุคคล: หจ.สยาม จัวริสท์
วันที่จดทะเบียน: 15/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 500,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการด้านกฏหมาย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 49/106 ซอย21 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400