คุณอยู่ที่นี่

หจ.ฆเนศ และชิน กฎหมายและการบัญชี

นี่คือรายละเอียดของ หจ.ฆเนศ และชิน กฎหมายและการบัญชี รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558001078
วันที่จดทะเบียน: 15/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 100,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมวิชาชีพทางกฎหมายและการบัญชี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 906/24 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250