คุณอยู่ที่นี่

หจ.สุสุธนาพูน

นี่คือรายละเอียดของ หจ.สุสุธนาพูน รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558001060
ชื่อนิติบุคคล: หจ.สุสุธนาพูน
วันที่จดทะเบียน: 15/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 500,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 609 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150