คุณอยู่ที่นี่

หจ.กศมธวัช การบัญชี

นี่คือรายละเอียดของ หจ.กศมธวัช การบัญชี รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558001051
ชื่อนิติบุคคล: หจ.กศมธวัช การบัญชี
วันที่จดทะเบียน: 15/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 100,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับสอบบัญชี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 100/59 หมู่บ้านโกสุมนิเวศน์ ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 6 ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210