คุณอยู่ที่นี่

หจ.ดีพลัส เมเนจเม้นท์

นี่คือรายละเอียดของ หจ.ดีพลัส เมเนจเม้นท์ รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558001027
ชื่อนิติบุคคล: หจ.ดีพลัส เมเนจเม้นท์
วันที่จดทะเบียน: 15/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: บริการจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 288/292 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260