คุณอยู่ที่นี่

หจ.เคเอส ออดิท

นี่คือรายละเอียดของ หจ.เคเอส ออดิท รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558001019
ชื่อนิติบุคคล: หจ.เคเอส ออดิท
วันที่จดทะเบียน: 15/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 50,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบภายในบริการตรวจสอบบัญชีบริการจัดทำและให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีและวางแผน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 97/365 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310