คุณอยู่ที่นี่

หจ.เกรท เลคกิ้ง

นี่คือรายละเอียดของ หจ.เกรท เลคกิ้ง รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558001001
ชื่อนิติบุคคล: หจ.เกรท เลคกิ้ง
วันที่จดทะเบียน: 15/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าและกางเกง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 237 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310