คุณอยู่ที่นี่

หจ.กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย

นี่คือรายละเอียดของ หจ.กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558000161
วันที่จดทะเบียน: 6/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 500,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา รวมถึงการผลิต จัดจำหน่าย อุปกรณ์สำนักงาน สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 235/16 อาคารเปี่ยมรัก เรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 4 ซอยวัดสุทธาวาส แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600