คุณอยู่ที่นี่

หจ.พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป

นี่คือรายละเอียดของ หจ.พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558000152
วันที่จดทะเบียน: 6/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 200,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: โรงเรียนกวดวิชา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 9 อาคารเดอะเพลส ชั้น 2 ห้อง 9202 ถนนจันทน์ ซอย 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120