คุณอยู่ที่นี่

หจ.ไหมทอง ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง

นี่คือรายละเอียดของ หจ.ไหมทอง ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558000098
วันที่จดทะเบียน: 5/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 200,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกชนิด เช่น อาคาร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 176 ซอยโชคชัย 4 ซอย 18 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230