คุณอยู่ที่นี่

หจ.เอ็น ที ที ที กรุ๊ป

นี่คือรายละเอียดของ หจ.เอ็น ที ที ที กรุ๊ป รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558000080
ชื่อนิติบุคคล: หจ.เอ็น ที ที ที กรุ๊ป
วันที่จดทะเบียน: 5/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 100,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากศ ทั้งภายในประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 101/221 หมู่ที่ 10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230