คุณอยู่ที่นี่

หจ.เอสดีที เซอร์วิส 2015

นี่คือรายละเอียดของ หจ.เอสดีที เซอร์วิส 2015 รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558000071
ชื่อนิติบุคคล: หจ.เอสดีที เซอร์วิส 2015
วันที่จดทะเบียน: 5/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 500,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง บำรุงดูแลรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 664 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500