คุณอยู่ที่นี่

หจ.รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล

นี่คือรายละเอียดของ หจ.รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558000055
วันที่จดทะเบียน: 5/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 150,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำหน่าย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 97/179 ซอยราษฎร์พัฒนา 25 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240