คุณอยู่ที่นี่

หจ.มาลาริน ไอที 2015

นี่คือรายละเอียดของ หจ.มาลาริน ไอที 2015 รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558000039
ชื่อนิติบุคคล: หจ.มาลาริน ไอที 2015
วันที่จดทะเบียน: 5/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 100,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: ให้บริการตรวจสอบระบบ พัฒนาระบบไอที รวมทั้งบริการด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 20 ซอยเย็นจิต 2 แยก 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120