คุณอยู่ที่นี่

หจ.อาร์ เอส แมนชั่น เอ

นี่คือรายละเอียดของ หจ.อาร์ เอส แมนชั่น เอ รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558000021
ชื่อนิติบุคคล: หจ.อาร์ เอส แมนชั่น เอ
วันที่จดทะเบียน: 5/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก อพาร์ทเม้นท์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 316/8 ซอยวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800