คุณอยู่ที่นี่

หจ.รุ่งนภา ห้องพัก

นี่คือรายละเอียดของ หจ.รุ่งนภา ห้องพัก รวมถึง เลขทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, รายละเอียดวัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.

เลขทะเบียน: 0103558000012
ชื่อนิติบุคคล: หจ.รุ่งนภา ห้องพัก
วันที่จดทะเบียน: 5/1/2558
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
รายละเอียดวัตถุประสงค์: บริการให้เช่าห้องพัก อพาร์ทเม้นท์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 616/30-34 ถนนเตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800